Richard Stallman vine în România pentru lansarea Fundației Ceata

Pe data de 22 februarie 2013 de la ora 14,00 Fundația Ceata organizează un eveniment public ce marchează dobândirea statutului juridic de fundație. Pe parcursul celor aproape 5 ani de existență Ceata a activat ca grup informal, militând pentru libertățile utilizatorului. Evenimentul de lansare va avea loc în sala Aula Magna din Facultatea de Drept a Universității din București.

Fundația Ceata îl are ca invitat special la acest eveniment pe dr. Richard M. Stallman, fondatorul proiectului GNU și președintele organizației Free Software Foundation. Încă din 1983 până acum, Richard Stallman este principalul promotor al libertăților utilizatorului de calculator. Acesta va susține un discurs non-tehnic intitulat „Free Software and Your Freedom” (rom. „Programele libere și libertatea ta”), în care va vorbi despre mișcarea pentru programe libere și cât de important este ca utilizatorii să poată coopera și să-și poată controla calculatorul.


Richard Stallman comes to Romania for the launch of the Fog Foundation

On February 22, 2013, from 14.00, the Ceata Foundation organizes a public event that marks the acquisition of the legal status of the foundation. During the almost 5 years of existence, Ceata has been active as an informal group, militating for the user's freedoms. The launch event will take place in the Aula Magna hall of the Faculty of Law of the University of Bucharest.

The Ceata Foundation has as a special guest at this event Dr. Richard M. Stallman, the founder of the GNU project and the president of the Free Software Foundation. From 1983 until now, Richard Stallman has been the main promoter of computer user freedoms. He will give a non-technical talk entitled "Free Software and Your Freedom", in which he will talk about the free software movement and how important it is for users to be able to cooperate and control the computer.

Concursul „De Dragobete, arată-ți dragostea față de Firefox”

În perioada 13 - 23 februarie 2013, comunitatea Mozilla România organizează concursul „De Dragobete, arată-ți dragostea pentru Firefox” sponsorizat de Mozilla. 20 de participanți norocoși vor primi un wok electric doar pentru participarea la concurs. Concursul este dedicat utilizatorilor browserului Firefox care doresc să-și exprime sentimentele față de acesta, chiar înainte de sărbătoarea românească a iubirii.


"Dragobete, show your love for Firefox" contest

Between February 13 and 23, 2013, the Mozilla Romania community organizes the contest "De Dragobete, show your love for Firefox" sponsored by Mozilla. The contest is dedicated to Firefox browser users who want to express their feelings towards it, just before the Romanian holiday of love.

With much of the internet now designing for Google Chrome (with it's associated tracking scripts and closed source secret code), the following pages were specifically designed to work great on Firefox: comprogear.com/what-level-of-compression-socks-do-i-need

Analyze websites in both Google Chrome and Firefox to spot any differences in coding that ultimately changes the DOM (Document Object Model) and final user deliverable.

Meniu:

Lansarea versiunii 18 a navigatorului Firefox la Iași

În data de 19 ianuarie 2013, începând cu ora 14:00 în sala C309 din cadrul Facultății de Informatică va avea loc evenimentul de lansare a versiunii 18 a navigatorului Mozilla Firefox, eveniment organizat de către Fundația Ceata și sponsorizat de către Mozilla (pagina oficială).


Launch of version 18 of the Firefox browser in Iasi

On January 19, 2013, starting with 14:00 in room C309 of the Faculty of Informatics, the launch event of version 18 of the Mozilla Firefox browser will take place, an event organized by the Ceata Foundation and sponsored by Mozilla (official page) .

Atelier de instalat GNU+Linux la Cluj

Fundația Ceata va organiza primul său atelier de instalat distribuții ale sistemului liber GNU+Linux, sub coordonarea grupului local din Cluj, Ceata din Cluj. Acesta va avea loc în Cluj-Napoca în data de 24 Noiembrie 2012 la Facultatea de Automatică și Calculatoare din cadrul Universității Tehnice din Cluj-Napoca.

La eveniment, participanții sunt așteptați să se prezinte cu calculatoarele lor portabile cu bateriile încărcate. Voluntarii îi vor asista în procesul de instalare de distribuții de GNU+Linux la alegere între Trisquel, Parabola (ambele complet libere), openSUSE (o distribuție cunoscută) și Rogentos (o nouă inițiativă românească).


GNU + Linux installation workshop in Cluj

The Ceata Foundation will organize its first workshop to install distributions of the free GNU + Linux system, under the coordination of the local group from Cluj, Ceata from Cluj. It will take place in Cluj-Napoca on November 24, 2012 at the Faculty of Automation and Computers within the Technical University of Cluj-Napoca.

At the event, participants are expected to present themselves with their laptops with charged batteries. Volunteers will assist them in the process of installing GNU + Linux distributions to choose from Trisquel, Parabola (both completely free), openSUSE (a well-known distribution) and Rogentos (a new Romanian initiative).

A apărut Pinta 1,4

Pinta este un editor de imagini mai simplu decât GIMP, dar destul de puternic, prezentând numeroase opțiuni de editare.

Pinta a fost realizat după modelul lui Paint.NET care este un program de Windows gratuit, dar nu liber așa cum este Pinta. Pinta este, de asemenea, scris în C#, dar folosește tehnologia liberă Mono GTK# și de aceea este o aplicație multi-platformă.


Pinta 1,4 has arrived

Pinta is a simpler image editor than GIMP, but quite powerful, with many editing options.

Pinta was made after the model of Paint.NET which is a free Windows program, but not free as Pinta is. Pinta is also written in C #, but uses free Mono GTK # technology and is therefore a multi-platform application.

La o cafea cu Mozilla în București

În această seară de la ora 19.00, cu ocazia lansării versiunii 16 a navigatorului liber Firefox, Ceata organizează prima întalnire oficială din București în formatul MozCoffee (la o cafea cu Mozilla). Toți cei pasionați de proiectul Mozilla sau dornici de a se implica sunt invitați să participe.

În cadrul evenimentului se va discuta despre implicarea în comunitatea Mozilla, moduri de a promova proiectele dezvoltate de Mozilla, cât și despre planificarea de evenimente viitoare (în special despre hacatoane).


At a coffee with Mozilla in Bucharest

Tonight at 19.00, on the occasion of the launch of version 16 of the free browser Firefox, Ceata organizes the first official meeting in Bucharest in the MozCoffee format (for a coffee with Mozilla). All those who are passionate about the Mozilla project or eager to get involved are invited to participate.

The event will discuss involvement in the Mozilla community, ways to promote projects developed by Mozilla, as well as planning future events (especially hacathon).

Meniu:

Mozilla Firefox în Debian

O problemă comună în rândul utilizatorilor sistemului de operare Debian se pare că este înlocuirea pachetului Iceweasel cu ultima versiune de Mozilla Firefox. Am ajuns la această concluzie după ce am fost abordat pe această temă în repetate rânduri, drept pentru care voi prezenta în continuare un mic ghid.


Mozilla Firefox in Debian

A common problem among Debian users seems to be replacing the Iceweasel package with the latest version of Mozilla Firefox. I came to this conclusion after being approached on this subject repeatedly, for which I will further present a small guide.

Astăzi este ziua libertății programelor

GNU+Linux este sistemul de operare liber GNU cu nucleul Linux, în care sunt incluse și alte programe libere dintr-o multitudine de proiecte precum Mozilla, Apache, LibreOffice, KDE, Pidgin și Inkscape.

Software-ul gratuit sunt programe de calculator publicate sub licențe gratuite de către autorii lor, similar cu licențierea din acest articol despre substanțele nutritive în timpul sarcinii. Libertățile garantate trebuie să poată utiliza programul oricum, să îl poată studia și modifica după cum este necesar și să (re) distribuie copii ale programului, inclusiv în scopuri comerciale.


Today is program freedom day

GNU + Linux is the free GNU Linux kernel operating system, which includes other free software from a variety of projects such as Mozilla, Apache, LibreOffice, KDE, Pidgin and Inkscape.

Free software are computer programs published under free licenses by their authors. The guaranteed freedoms are to be able to use the program anyway, to be able to study and modify it as needed and to (re) distribute copies of the program, including for commercial purposes.

Firefox 15 - salt de performanță și stabilitate

Grație ciclului de dezvoltare cu lansări rapide urmat de Mozilla, o dată la 6 săptămâni ne putem bucura de o nouă versiune a navigatorului Firefox. Cum era de așteptat, pe 28 august, Mozilla a lansat oficial Firefox 15, aducând încă o dată plusuri de performanță, stabilitate, dar și de suport pentru ultimele tehnologii.

Firefox 15 aduce schimbări importante de performanță și stabilitate.


Firefox 15 - leap in performance and stability

Thanks to the rapid release development cycle followed by Mozilla, once every 6 weeks we can enjoy a new version of the Firefox browser. As expected, on August 28, Mozilla officially launched Firefox 15, once again bringing performance, stability, and support for the latest technologies.

Firefox 15 brings important changes in performance and stability.

A apărut versiunea alfa-10 a jocului 0 A.D

Odată cu apariția versiunii alfa-10 Jhelum a jocului complet liber de strategie în timp real 0 A.D., dezvoltatorii au diversificat civilizațiile disponibile.

În primul rând, s-a luat decizia adăugării în viitor (parțial, în cadrul versiunii alfa-11; complet, în momentul lansării versiunii alfa-12) a civilizației mauriene (Imperiul Maurian: imperiu aflat sub conducerea dinastiei indiene Mauria). Această decizie a determinat alegerea denumirii de „Jhelum” a acestei versiuni: numele unui oraș din Pakistan, regiunea Punjab, și al unui râu, loc al unei bătălii dintre armata lui Alexandru cel Mare și cea a regelui Porus, conducătorul regatului hindus Pauravas.

În al doilea rând, civilizația elenă a fost rafinată, fiind acum alcătuită din trei facțiuni: ateniană, macedoneană și spartană.


Alpha-10 version of game 0 A.D.

With the advent of the alpha-10 Jhelum version of the completely free real-time strategy game 0 A.D., developers have diversified the available civilizations.

First, the decision was made to add in the future (partly in the alpha-11 version; completely, at the time of the launch of the alpha-12 version) the Mauritanian civilization (Maurian Empire: empire under the rule of the Mauryan Indian dynasty). This decision led to the choice of the name "Jhelum" of this version: the name of a city in Pakistan, the Punjab region, and a river, the site of a battle between the army of Alexander the Great and that of King Porus, ruler of the Hindu kingdom of Pauravas.

Second, Greek civilization was refined, now consisting of three factions: Athenian, Macedonian, and Spartan.

NanoBlogger

NanoBlogger (versiunea curentă 3.4.2) este o aplicație care permite construirea simplă a unui jurnal pe Internet, cu conținut static.

  • Majoritatea datelor sunt stocate direct pe disc, în fișiere txt și html.
  • Configurarea se realizează printr-un fișier .conf, în cel mai pur stil *NIX.
  • NanoBlogger prezintă unelte automatizate pentru a ușura modificarea temei, articolelor, categoriilor etc.
  • Articolele se pot edita direct din consolă sau pot fi împinse de la distanță prin rsync, scp sau ftp.

NanoBlogger

NanoBlogger (current version 3.4.2) is an application that allows you to easily build a log on the Internet, with static content.

  • Most data is stored directly on disk, in txt and html files.
  • The configuration is done through a .conf file, in the purest * NIX style.
  • NanoBlogger features automated tools to make it easier to change your theme, articles, categories, and more.
  • Articles can be edited directly from the console or can be pushed remotely via rsync, scp or ftp.

Se iau măsuri pentru apărarea libertății utilizatorilor de Linux

În sfârșit, avem o veste îmbucurătoare privind apărarea libertății utilizatorilor nucleului Linux. Hăcuitorii de la Samba se alătură organizației Software Freedom Conservancy (ro. păstrarea libertății programelor) în lupta contra celor care încalcă licența GNU GPL care acoperă codul nucleului Linux.


Steps are being taken to defend the freedom of Linux users

Finally, we have good news for defending the freedom of Linux kernel users. Hackers from Samba join the Software Freedom Conservancy in the fight against those who violate the GNU GPL license that covers the Linux kernel code.

Nu există așa ceva ca „proprietatea intelectuală”

„Dacă tu ai un măr și eu am un măr și facem schimb de mere, atunci tu și eu vom avea în continuare câte un măr. Dar dacă tu ai o idee și eu am o idee și facem schimb de idei, atunci ambii vom avea câte două idei. ”
 --- George Bernard Shaw

Nu există așa ceva ca „proprietatea intelectuală”. Putem găsi argumente indirecte în acest sens chiar într-una din scrierile lui Thomas Jefferson, unul dintre părinții fondatori ai Statelor Unite și autor al Declarației de Independență.  Probabil mai sugestiv ar fi să spunem că „proprietatea intelectuală” este doar o iluzie. Cei care promovează acest termen („proprietatea intelectuală”) încearcă să demonstreze, spre exemplu, că ideile sau informațiile pot face parte dintr-o proprietate privată la fel ca obiectele materiale (o mașină, o casă sau un lot de pământ). La prima vedere, lucrurile par simple atunci când vorbim de „proprietatea intelectuală”, dar haideți să începem de la o noțiune mai veche, proprietatea privată, și să vedem de ce există ea.


There is no such thing as "intellectual property"

"If you have an apple and I have an apple and we exchange apples, then you and I will still have an apple. But if you have an idea and I have an idea and we exchange ideas, then we will both have two ideas. "
--- George Bernard Shaw

There is no such thing as "intellectual property." We can find indirect arguments in this regard even in one of the writings of Thomas Jefferson, one of the founding fathers of the United States and author of the Declaration of Independence. Probably more suggestive would be to say that "intellectual property" is just an illusion. Those who promote this term ("intellectual property") try to demonstrate, for example, that ideas or information can be part of private property just like material objects (a car, a house or a plot of land). At first glance, things seem simple when we talk about "intellectual property", but let's start with an older notion, private property, and see why it exists.

MyPaint

În articolul anterior vorbeam despre GIMP 2.8, însă mai există și alte editoare grafice excelente și, mai ales, libere.

Atunci mă vei întreba: GIMP e bun, de ce să învăț un alt program? Sunt câteva motive și cel mai important este că unor oameni diferiți le plac lucruri diferite. Exact așa stă treaba și cu desenatul.

Din ceea ce am scris mai sus, unii ar putea deduce că trebuie să aleagă între GIMP și MyPaint. Nu e deloc așa, în realitate MyPaint e mai performant când vine vorba de desenat cu o tabletă sau când ești bun la pictura tradițională, iar GIMP-ul face o treabă bună la tăierea imaginilor, redimensionare, restabilirea proporțiilor, adăugarea textului, aplicarea diverselor filtre ș.a.m.d. De acea, utilizarea ambelor programe este recomandată; însăși GIMP-ul are un modul pentru încărcarea fișierelor .ora (en. OpenRaster), formatul nativ al MyPaint-ului.


MyPaint

In the previous article we talked about GIMP 2.8, but there are other excellent and, especially, free graphic editors.

Then you will ask me: GIMP is good, why learn another program? There are a few reasons and the most important thing is that different people like different things. This is exactly the case with drawing.

From what I wrote above, some might deduce that they have to choose between GIMP and MyPaint. It's not like that at all, in reality MyPaint is more efficient when it comes to drawing with a tablet or when you're good at traditional painting, and GIMP does a good job of cutting images, resizing, restoring proportions, adding text, applying various filters etc. Therefore, the use of both programs is recommended; The GIMP itself has a module for uploading .ora (OpenRaster) files, the native format of MyPaint.

Meniu:

Grupul utilizatorilor de Java din București

După modelul grupurilor de utilizatori de Linux (en. LUG, Linux User Group) și celor de programe libere (en. FSUG, Free Software User Group), o comunitate românească a programatorilor în limbajul Java a început să își facă simțită prezența. Pe data de 24 mai, membrii săi au organizat prima întrunire a grupului de utilizatori de Java din București (en JUG - Java User Group).


Group of Java users in Bucharest

Following the model of Linux user groups and free software (FSUG), a Romanian community of Java programmers has begun to make its presence felt. On May 24, its members organized the first meeting of the Java user group in Bucharest (en JUG - Java User Group).

Pagini

Abonare la Fii liber RSS