Curtea Europeană de Justiție: Firmele de găzduire nu pot fi obligate să aplice cenzura

Text preluat și adaptat de la ApTI– Asociația pentru Tehnologie și Internet. Astăzi Curtea Europeană de Justiție (CEJ) a dat o nouă decizie crucială pentru libertatea Internetului în cazul Sabam vs. Netlog (C 360/2010) unde s-a pus întrebarea dacă un judecător poate să dea un ordin prin care să solicite unui furnizor de servicii de găzduire să filtreze cea mai mare parte a informației găzduite pe serverele sale în scopul identificării fișierelor muzicale care conțin opere muzicale, cinematografice sau audio-vizuale, și ulterior, să blocheze schimbul de fișiere în respectivele cazuri. Netlog este furnizorul unor servicii de rețele sociale în Belgia, deci are doar un rol de găzduitor al informațiilor.

CEJ a decis astăzi că o astfel de cerere ar fi contrară normelor Uniunii Europene (care prevede în directiva privind comerțul electronic că este interzis să se impună o supraveghere generală): - ar determina o atingere gravă a libertății de a desfășura o activitate comercială a Netlog deoarece l-ar obliga să instituie un sistem informatic complex, costisitor, permanent și pe cheltuiala sa exclusivă; - ar putea să aducă atingere drepturilor fundamentale ale utilizatorilor serviciilor sale – mai precis dreptului lor la protecția datelor cu caracter personal, precum și libertății lor de a primi și de a transmite informații, aceste drepturi fiind protejate prin Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene; - ar risca să aducă atingere libertății de informare, din moment ce ar fi posibil ca acest sistem să nu facă în mod suficient distincția între un conținut ilicit și un conținut licit, astfel că utilizarea lui ar putea avea drept consecință blocarea comunicațiilor cu conținut licit. Comunicatul de presa al CEJ este deja public, iar decizia integrală va fi publicată pe site-ul instituției în cursul zilei de astăzi. Această decizie merge pe aceiași linie cu cea din cazul Sabam vs. Scarlet decis de CEJ în noiembrie anul trecut (atunci era vorba de un furnizor de acces la Internet, nu de găzduire). Împreună cu cei de la EDRi și ApTI am pregătit o serie de întrebări frecvente, prin care să puteți înțelege mai ușor implicațiile acestui caz: Această decizie reprezintă o nouă victorie pentru libertățile fundamentale? Da. Într-un climat politic în care caracteristicile de bază ale Internetului, așa cum îl știm astăzi, sunt în joc, decizia judecătorilor europeni atrage din nou atenția asupra importanței evitării supraîncărcării instrumentelor de comunicare cu tehnologii restrictive. Acest lucru este crucial pentru protecția drepturilor omului pe Internet, precum și a importanței economice a acestuia. Pentru a doua oară în decurs de câteva luni, Curtea de Justiție a Uniunii Europene a subliniat importanța unui Internet deschis și liber, care respectă libertățile fundamentale, precum libertatea de comunicare, viața privată și libertatea de a desfășura activități economice. Vedeți mai multe răspunsuri la întrebări pe apti.ro.